Personvernerklæring

1 Innledning

‍Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2 Hvilke personopplysninger har vi om deg

‍Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

· Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du bruker vårt kontaktskjema, som navn, telefonnummer og e-postadresse, samt annen info du legger inn i skjemaet.

· Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.

· Opplysninger om bruk på nettsiden: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der, samt hvordan du bruker vår nettside.

· Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3 Hva bruker vi personopplysningene til

‍Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.  

2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

3. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

4. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om spesielle tilbud til deg. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester, samt å oppfylle vår kontakt med deg.

4 Hvem deler vi personopplysninger med

‍Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke.

5 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

‍Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

· Opplysninger om deg: Vi sletter informasjonen om deg hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder, og ikke ber oss lagre opplysningene for senere.

· Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

· Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.

6 Dine rettigheter

‍Du kan ha rett til å be oss å:· Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.· Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.· Oppdatere dine personopplysninger.· Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.· Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger· Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.· Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.· Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7 Cookies

‍Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8 Endringer i personvernerklæringen

‍Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9 Kontaktinformasjon

‍Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

E-postadresse: merano@merano.no

"Cirkus er som
opera for øyet”

Tv og videoopptak
(Merano on TV)