Fakta om Cirkus Merano:

Sesongen 2014 er Cirkus Meranos 40. sesong.

Hvert år besøker Cirkus Merano ca. 140 norske byer og tettsteder, de fleste stedene bare én dag. I løpet av våre tidligere 39 sesonger har vi besøkt 600 norske byer og tettsteder.

Cirkus Merano kan, med sitt internasjonale ensemble, kalles et ”FN i miniatyr”, der alle samarbeider mot et felles mål:

EN BEST MULIG MERANOFORESTILLING!